Här hittar du färg och form och vardagsfilosofi. Välkommen!

onsdag 15 juni 2011

mångfald

Med vår egocentriska världsbild, är den naturens sätt att visa för oss människor, att den mår bra. Vi mäter utifrån våra behov och förfasas över de förändringar som vi ofta är upphov till i naturen. Försöker ställa allt till rätta genom att kompensera och manipulera. Hittar på nya sätt att ta oss runt i vår allt mer tilltrasslade värld och kommer bara längre och längra bort ifrån det som verkligen är naturligt - både socialt och känslomässigt. Vårt globala konsumtionssamhälle är inte skapat för varken naturen eller mänskligheten. Den existerar enbart för sin egen skull.

Vi gick från att tro på en geocentrisk världsbild till att för snart 500 år sedan överbevisas om att det var den heliocentriska världsbilden som var den rätta. Var och en av dessa , men den senare i synnerhet, bevisar med tydlighet att vi är fullständigt obetydliga i universum, men detta till trots, är det en utomordentligt välutvecklad egocentrisk världsbild, som gäller för de flesta människor idag.
Mångfalden är inte till för oss människor och det globala konsumtionssamhälle vi skapat. Den existerar enbart för naturens egen skull.


Mer empati och ödmjukhet!

Inga kommentarer: